SƠN CHỐNG CHÁY - KCC FIREMASK SQ-2900

SƠN CHỐNG CHÁY FIREMASK SQ-1350 là một chiếc áo khoác trung trong sơn chống cháy dung môi sinh để cung cấp lửa bảo vệ cho các nhà máy hoặc cơ sở có một cấu trúc thép và xử lý các vật liệu dễ cháy. FIREMASK SQ-1350 được chấp thuận với nhiệt độ cao có khả năng cách nhiệt của mình bằng cách Hàn Quốc kiểm tra tiêu chuẩn cho sơn trương phồng 1 giờ theo giấy phép của Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải.
Dung tích:
Giá: 3.500.000 VNĐ
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Thông tin sản phẩm

Tính chất vật lí
Màu sắc : trắng 
Thời gian khô:  5/20
Khô cứng: 24h

Độ phủ(m2/l) 1
Thời gian khô 2h
Thể tích (Lít) 16
Khối lượng (Kg) 18
Xuất xứ Hàn Quốc

Định lượng chống Cháy:
chống cháy 1h (60 phút) sơn 1lít = 0,78 m2
Chống Cháy  1,5h (90 phút) sơn 1lít = 0,28 m2

Bình luận