Chính sách bảo mật thông tin

 

1.      Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng danh tính cá nhân khách hàng. Những loại thông tin cá nhân  mà chúng tôi quản lý (có thể khác nhau theo phạm vi và quyền hạn dựa trên pháp luật hiện hành) bao gồm:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế

Họ tên, số CMND, địa chỉ liên lạc

Email, số điện thoại bàn, số điện thoại di động

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này và mọi thông đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2.      P hạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Hoangngocthanh.vn có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba được biết như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi, dịch vụ mới và sản phẩm mới…

Hoangngocthanh.vn sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

3.       Thời gian lưu trữ thông tin

Hoangngocthanh.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4.      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH XD – TM HOANG NGOC THANH

799A Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08-3974.8687 – 08-3974.5995  Hotline: 0973 007 367 - 0983 194 045 

Email: sonhoangngocthanh@gmail.com

5.      Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ với nhân viên của công ty hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của Hoangngocthanh.vn theo số Hotline: 0973 007 367

6.      Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Hoangngocthanh.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Hoangngocthanh.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Hoangngocthanh.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.