KEO PHỦ BÓNG SƠN GỈ SÉT

Lớp phủ bóng sau cùng sau khi hoàn thiện phun dung dịch tạo hiệu ứng gỉ sét.
Dung tích:
Giá: Liên Hệ
Số lượng:

Thông tin chi tiết

 Lớp phủ bóng sau cùng sau khi hoàn thiện phun dung dịch tạo hiệu ứng gỉ sét.

Bình luận